FRISS HÍREK

Bürgergeld

2022. nov. 27.

A Bundestag nagy többséggel a  Bürgergeld bevezetése mellett döntött . A képviselők 557 igen, 98 nem szavazattal és két tartózkodás mellett kompromisszumra jutottak.

Egy egyedülálló felnőtt ezután havi 502 Eurót kap, ami 53 euróval több, mint korábban. A párok és a gyerekek is több pénzt kapnak. A 2005-ben bevezetett II. munkanélküli segély (Arbeitslosengeld II.) átalakított változata a képesítést és a továbbképzést kívánja előtérbe helyezni annak érdekében, hogy minél több munkanélküli kerüljön állandó foglalkoztatásba. A reform ezen részei a tervek szerint július 1-jén lépnek hatályba.

Mi a Bürgergeld?

A foglalkoztatható és rászoruló emberek számára egy egyfajta szociális, állami támogatás. Felváltja a korábbi II. munkanélküli segélyt, más néven Hartz IV-et. A Bürgergeld célja, hogy lehetővé tegye az emberek számára a társadalomban való részvételt és az egyén méltóságának tiszteletben tartását. A fenntartható munkaerő-piaci integrációt hivatott szolgálni.

Kifizetése bizonyos feltételekhez kötődik, a legfontosabb ezek közül a rászorultság.

A 2023-as „Bürgergeld törvény“ előírja, hogy kik jogosultak rá:

-rászorultság esetén

-minimál keresőképességgel rendelkezők

-gyakran a munkanélküli segély (Arbeitslosengeld I.) lejárása után is

Lakás: a Bürgergeld folyósításának első két évében az ellátásban részesülők minden esetben otthonukban tartózkodhatnak.

Vagyon: a 30 000 Euróig terjedő vagyont nem számítják be a Bürgergeldre való jogosultságba. Szintén csak az ellátás folyósításának első két évében.

Szankciók: a múltban a Hartz IV kedvezményezettjeit szankciók sújtották, ha pl. nem tartották be a munkaügyi központtal kötött megállapodásokat.

A szankciókat nem szüntetik meg teljesen, azonban átszervezik. E téren az egyik legfontosabb új szabály, hogy 6 hónapos bizalmi időszak érvényesül a folyósítás kezdetétől és ha a jogosult egyáltalán nem dolgozik együtt a munkaügyi központtal, pl. nem tartja be az időpontokat, akkor negatív következményekkel kell számolnia.

A Szövetségi Munkaügyi Minisztérium szerint a munkaügyi központoknak a jövőben nagyvonalúbbnak kell lenniük az ellátásban részesülők élethelyzetével. Ez megkönnyíti számukra, hogy a lehető leggyorsabban újra munkát találjanak.

Keresés:

Csatlakozzon hozzánk a facebook oldalon: